Yrityshakemisto

Hae Sairaanhoitajayrittäjät ry:n jäsenyrityksiä.

Päätoimiala

Kaupunki

Yritysmuoto

Aitohoiva oy

Kotisairaanhoito

OSOITE

 • Sorakuja 6
 • 05200
 • Rajamäki

YHTEYSHENKILÖ

MUUT TIEDOT

KUVAUS

Kotisairaanhoito; lääkehoito myös suonensisäiset, laboratorionäytteiden ottaminen, rr ja vs mittaukset/seuranta, haavanhoito, saattohoito. Hoivapalvelu, asiointi- ja saattoapu, omaishoitajan lomitus, sairaalasta kotiutuvan avustus ja hoito ym.

Sairaanhoitajaliiton yrittäjätunnus

Capacitas Familia

Koulutus- ja konsultointi, Työnohjaus

OSOITE

 • Mäntymäentie 12
 • 04600
 • Mäntsälä

YHTEYSHENKILÖ

MUUT TIEDOT

KUVAUS

Organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämispalvelut, työnohjaus ja kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvat koulutukset
Toimin laaja-alaisesti työyhteisöjen, tiimien, esimiestyön ja organisaatioiden kehittämistyössä. Erityisosaamisaluettani ovat ihmissuhdetyötä tekevät työyhteisöt. Kehittämistyön välineinä käytän luentoja, erimittaisia koulutuksia (myös prosessikoulutuksia), kehittämisprojekteja, konsultaatiota ja työnohjausta.
Toinen toimialanani on kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttaminen, konsultointi ja työnohjaus.

Cecilia Innanen

Koulutus- ja konsultointi, Työnohjaus

OSOITE

 • Simonkatu 12 B 13
 • 00100
 • Helsinki

YHTEYSHENKILÖ

MUUT TIEDOT

KUVAUS

Psyk.sairaanhoitaja,osastonhoitajatausta. Työnohjaaja yhteisödynaamisella ja johtajuusnäkökulmalla. Psykodynaamista ja U.D.(Uniti in Duality Science of Mind)terapia.

Fma Mia Sandholm "Syster Mia"

Kotisairaanhoito, Koulutus- ja konsultointi, Terveydenhoitotuotteet

OSOITE

 • Högmovägen 3
 • 25700
 • Kimito

YHTEYSHENKILÖ

MUUT TIEDOT

KUVAUS

Hemsjukvård såväl akut som långvarig.
Hemvård och hemservice.
RK:s första hjälpen skolningar. Försäljning av fhj-material och sjukvårdsprodukter.