Tämä jäsenmerkki on Patentti- ja rekisterihallituksen 29.6.2007 rekisteröimä tavaramerkki

Tämä jäsenmerkki on Patentti- ja rekisterihallituksen 29.6.2007 rekisteröimä tavaramerkki

Yrittäjätunnus otettiin käyttöön vuonna 1997. Tunnuksen saajalla on lupa käyttää markkinoinnissaan mainintaa ”Suomen sairaanhoitajaliiton myöntämä yrittäjätunnus”.

Yrittäjätunnus on Sairaanhoitajaliiton yhteisömerkki. Yrittäjätunnusta voivat käyttää vain ne sairaanhoitajayrittäjät, joille Sairaanhoitajaliitto on myöntänyt yrittäjätunnuksen.
(merkkiohjesääntö hyväksytty valtuuston kokouksessa 9.6.2007)

Yrittäjätunnus viestii korkeatasoisesta hoitotyön ja terveydenhuollon palveluista
Yrittäjätunnuksen saaneet sairaanhoitajayrittäjät ovat sitoutuneet:

 • Sairaanhoitajaliiton yrittäjänä toimivan sairaanhoitajan laatuvaatimuksiin sekä sairaanhoitajayritysten laatukriteereihin
 • Yrittäjänä toimivan sairaanhoitajan laatuvaatimuksiin.

Suomen sairaanhoitajaliiton yrittäjätunnuksen saanut sairaanhoitajayrittäjä sitoutuu:

 • Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja on valmis kehittämään jatkuvasti itseään.
 • Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja ottaa ammatillisen vastuun työstään.
 • Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja toimii hoitotyön (nursing) arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.
 • Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja tunnistaa eri-ikäisten ihmisten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tarpeita ja vastaa niihin käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä.
 • Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja on valmis hoitotyön jatkuvaan kehittämiseen.
 • Yrittäjänä toimivien sairaanhoitajien laatuvaatimuksia ja niiden kehittämistä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.

Yrittäjätunnuksen kriteerit

 • Yrittäjätunnusta voi hakea rekisteröity sairaanhoitaja, joka toimii ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai yrityksessä.
 • Yrityksen omistuspohjasta on oltava yli 50 prosenttia sairaanhoitajakoulutuksen saaneilla Sairaanhoitajaliittoon kuuluvilla jäsenillä.
 • Hakijalla tulee olla lakisääteiset vakuutukset.
 • Hakijalla on oltava työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta.
 • Hakija sitoutuu arvioimaan omaa työtään vastaamalla ITE-kyselyyn vuosittain.

Hae yrittäjätunnusta! Yrittäjätunnuksen myöntää Sairaanhoitajaliiton hallitus.